HOME > 生活態度 > 咁都告得入?男女不同收費好正常!

咁都告得入?男女不同收費好正常!

1% Anthony
2016-10-06
細心睇報導,原來係因為被告缺席聆訊,放棄當輸!
今次真係累街坊!可能老闆唔知道香港係跟案例,以為今次好小事就唔出庭,雖然未定賠償額,或者未必賠得多,但係如果成為案例,將來就未必會有 Ladies Night,係咪大件事!

筆者都有同朋友挾份開酒吧...
其實收費不同,合情合理,完全沒有歧視意圖!第一,男顧客成本較重!
除了個別女中豪傑,普遍來說男人的酒量比較好,當女人飲一杯,男人隨時飲你一 JAR?
任飲時段,無論飲幾,都係俾咁多,男顧客收貴啲好正常,如果顧客覺得不公平,大可以去一些不設任飲,我們稱之為散叫的酒吧,飲咁多,俾咁多,收費就唔會有分別。

第二,開發市場,有優惠好正常!
每個行業都有自己的捧場客,酒吧劈酒以男人居多,如果想開發女性市場,吸引多些女顧客,自然要多點優惠。例如交通工具,長者比較少外出,為了吸引他們多外出、多搭車,就有非繁忙時間兩元優惠。又例如餐廳想吸引學生光顧,穿校服有折,有甚麼問題?

第三,宣傳價值,收平啲都值!
女人是比較喜歡群體生活,很多男性顧客會一個人上來飲酒上來玩,但是女性就很少,通常會帶多幾個朋友一起來,宣傳價值之一。另外男性較易受異性吸引,為甚麼會有 Ladies Night?因為女性顧客多,自然就會吸引到男性顧客,因此有些夜場,甚至會長期僱用一些女性顧客,每晚來飲酒、來玩,不但免費,還有人工,宣傳價值之二,當如扣起宣傳費用,回饋女性顧客而已。正如蔡瀾到你的食店吃飯,肯跟你拍張照,你都會請客啦係咪?


相關文章